Jagtformer

I al den tid mennesket har eksisteret, har man drevet jagt og fangst på blandt andet pattedyr og fugle.

I Danmark er der gode jagtmuligheder. Det skyldes til dels, at vi har en meget afvekslende natur, og som følge heraf også et meget varieret dyreliv. Bestande af standvildt er i Danmark større end i mange af nabolandene. Fugle passerer desuden Danmark i stort tal, da vi er centralt placeret på deres trækrute til og fra yngleområderne i Skandinavien og Nordrusland. Der er i Danmark en rig tradition for at jage. Jagten drives i dag af et bredt udsnit af befolkningen.

Her er nogle idéer/tips til hvordan det kan gøres.

Duejagt       skovdue

Kragejagt    kraga